Disclaimer

Deze disclaimer regelt uw gebruik van deze wereldwijd toegankelijke website. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u deze disclaimer volledig. Als u het niet eens bent met een deel van deze disclaimer, gebruik dan de website of enige bijbehorende diensten niet.

Geen garanties

De informatie die op deze website wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Hoewel we streven naar het up-to-date en accuraat houden van de informatie, doen we geen enkele uitspraken of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde grafische afbeeldingen die op de website worden weergegeven. Het vertrouwen dat u plaatst in dergelijke informatie is strikt voor uw eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit het verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit, of in verband met, het gebruik van deze website.

Externe koppelingen

Deze website kan links bevatten naar externe websites die niet door ons worden verstrekt of onderhouden. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. De opname van dergelijke links impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling of goedkeuring van de daarin geuite opvattingen.

Rechtsgebied

Deze disclaimer zal worden beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Geschillen met betrekking tot deze disclaimer zullen onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

Wijzigingen in de disclaimer

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om veranderingen in onze praktijken of wettelijke vereisten weer te geven. We raden aan om regelmatig deze pagina te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele updates.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze disclaimer.